Εργα ΤΕΧΝΗΣ
 Magic Number (2022)
Lunatic Pandora (2022)
The Laughing Man (2022)
D2C (2022)
Τελική απάντηση (2021)
Ripples (2021)
Τοπίο (2021)
Χωρίς τίτλο (2021)
#ultratower (2021)
#newmoon (2020)
#portrait (2020)
White Magazine (2019)
Πρόγραμμα Prism (2017)
Black Box (2017)
Ο κόσμος είσαι εσύ (2016-19)
Genius (2014-15)
A Fake Shows the Reality (2014)

Sazae Bot (2010-17)